25.000,- I STØTTE FOR Å BYTTE UT OLJEKJELEN

Det blir nå mulig å få 25.000 i støtte for å bytte fra fossilt til fornybar energi! Enova har i dag presentert nye støtteordninger for overgang fra fossil til fornybar oppvarming i husholdningene og energisparing. Nå kan privatpersoner få opptil 25 000 i støtte for å bytte ut forurensende oljefyr.

Årets hittil beste nyhet!!?? Det blir nå mulig å få 25.000 i støtte for å bytte fra fossilt til fornybar energi! Enova har i dag presentert nye støtteordninger for overgang fra fossil til fornybar oppvarming i husholdningene og energisparing. Nå kan privatpersoner få opptil 25 000 i støtte for å bytte ut forurensende oljefyr.
 
 
Vi har varmepumper, akkumulatortanker og systemløsninger for slik utskiftning! Ta kontakt for mer informasjon eller spør din rørlegger etter systemløsninger fra Energisentrum AS!