Luft til luft varmepumpe

Energisentrum AS leverer Riello, som vi importerer selv og Hitachi luft/luft varmepumper som vi handler med en annen norsk importør. Ikke fordi de er mest kjent og omtalt i aviser og blader, men fordi vi vil levere kvalitet og holdbarhet. Som Rielloimportør med mer enn 18 års erfaring med Rielloprodukt vet vi at det holder - derfor har vi også innført en ordning for 10 års garanti for Riello luft/luft varmepumper!

Den rimeligste varmepumpeløsningen er sk luft til luft løsning hvor man plasserer en liten innedel på veggen (veggmodell), ved gulvet (gulvmodell) eller i taket
(underliggende eller innfelt). Fordelene er høyt sparepotensiale, forbedret inneklima og rask nedbetaling. Luft til luft varmepumper installeres like lett i eksisterende som nye boliger, men bruk litt tid på å bestemme plasseringen. Det kan bli dyrt å flytte på komponentene, i tillegg til flere hull i veggen som må tettes. Prisliste ligger tilgjengelig under fanen PRODUKT. Der finner du også brosjyrer og produktark med tekniske spesifikasjoner.
 

Er du opphengt i COP og effektfaktorer? Det kan føre til en feilinnvestering! - Sammenligner du varmepumper med samme effekt, det vil si både nominell effekt og maks effekt så vil COP være interessant, men bruker du COP som retningsgivende for å velge varmepumpe i ditt hus så vil du sannsynligvis kjøpe en for liten varmepumpe (fordi små varmepumper som oftest har høy COP og motsatt).
 

Det er effekten som varmer deg, ikke effektfaktoren (COP). Først må du få konstatert hvor høy effekt du trenger der hvor varmepumpen skal henge, deretter kan du sammenligne varmepumper og effektfaktor. Det som da er viktig, er å være klar over hvor liten forskjell det egentlig er i innsparing selv ved større forskjeller på COP. Vi har tatt for oss et skjema som i sin tid var laget av Norsk Kjøleteknisk Forening.
Vi har ikke endret noe hva angår grafer eller endringer i COP og innsparing, men vi har tatt oss friheten å legge inn våre egne varmepumper ved de aktuelle COP-områdene og vi har kommet med en kommentar til hvordan man skal tolke og tyde det som står i reklamen :) - Se "Hvor viktig er COP" Så lenge der ikke er så stor prisforskjell på en varmepumpe som har 4.5 i COP i forhold til en som har 5,47 og effekten (helst nominell effekt) er lik så velger man gjerne den med best effektfaktor, for den utnytter tilført effekt og gratis effekt (fra uteluften) på best mulig måte. Men, må du betale flere tusen kroner mer for en varmepumpe som i praksis bare gir deg 4% ekstra besparelse - da har du gjerne gjort noe dumt.
 

Vårt  budskap er derfor; vær nøktern når du leser reklamen, bruk "sunt bondevett" og vurder om det faktisk kan være så fantastisk som det gir seg ut. Spør leverandøren når det er noe du ikke forstå, og spør gjerne flere. Hvis du blir syk, hvem stoler du mest på - medisinmannen eller legen? Som regel så kan vi med kjøleteknisk utdanning og erfaring fortelle mer om hva som er mulig og hva som ikke er mulig når det gjelder kjøleteknik/varmepumpeteknik og termodynamikk.
 

Energisentrum AS kan via Riello  tilby et stort utvalg i luftkondisjonering.  Singel aggregat, split aggregat, reversible varmepumper og et stort utvalg i konvektorer.
Brosjyrer og produktark finner du under fanen PRODUKT

Brosjyrer kan du også bestille i papirformat her: mailbox@energisentrum.no Husk å notere navn, adresse, og evt. antall.